Logopedie. Jedni ji proklínají a zatracují, druzí k ní vzhlížejí a v tiché oddanosti doufají, že je spasí a vyvede z temného začarovaného kruhu koktání. Která ze stran má pravdu a která se mýlí? Svět není černo-bílý a tak ani jedna ze skupin netřímá transparent s nápisem PRAVDA, shlížejíce na potupené protivníky.

Logoped je člověk, který má pomoci člověku, trpícímu vadou řeči jakéhokoliv rázu; setkal jsem se s tvrzením, že logopedi dospělého odsoudí k věčnému koktání tvrzením, že tato vada je neléčitelná a tudíž postiženému nezbývá, než se smířit. Ano, opravdu koktání nelze vyléčit - ale lze ho upravit do takové podoby, že se balbutik zakoktá jednou za hodinu rozhovoru; chce to však usilovnou píli a cvičení, což mnozí po několika dnech vzdají s tvrzením, ,,že to stejně nepomáhá"; logoped ovšem není klasický doktor, který vám předepíše lék a tím to hasne. Pokud se člověk chce zbavit koktání, jde o systematickou práci na několika úrovních - dech, hodně častá komunikace, zbavování se sekundárních symptomů apd.. Logoped je v tomto případě oporou, průvodcem ke světlu na konci tunelu...

Naše svépomocná skupina (jejiž schůzí jsem se dosud nezúčastnil, sypu si popel na hlavuSealed) může být takovouto oporou, může nahradit logopeda; logoped ani při své nejlepší vůli nemůže tušit, čím balbutik prochází (pokud tedy nejde o vyléčeného balbutika; s takovou osobou jsem se však popravdě ještě nesetkal). Nezavrhujme proto logopedii, jde o alternativu opory pro lidi, kteří nejsou součástí žádné svépomocné skupiny  a nechtějí zůstat se svým problémem samotní.