Připrocházení tohoto blogu mě zaujal jeden obrázek, který skvěle popisuje rozsah problému koktavosti. Stejně jako u ledovce vyčnívá i u koktání nad hladinu jenom špička problému. Při řešení koktavosti by se tedy měla dávat patříčná míra pozornosti té části pod hladinou, na což se ale často zapomíná a odstraňují se pouze vnější projevy.