V poslední době se hodně mluví o léku proti koktavosti, který údajně vynalezli čeští vědci. Podle nich koktavost má svou příčinu v plicích, balbutik nemůže volně dýchat a kvůli tomu koktá. Lék proti koktavosti potom funguje podobně jako léky proti astmatu - roztahuje dýchací cesty a měl by mít tedy pozitivní efekt i na koktavost. 

V českých médiích je objevu věnováno hodně prostoru a to často ve velmi nadšeném duchu. Dočteme se například, že Vědci přišli na lék proti koktání či Koktavost není mozková porucha, zjistil český vědec a hodlá ji léčit. I to je asi důvod, proč poslední dobou hodně balbutiků, případně jejich starostlivých maminek, lék usilovně shánějí. 

Ohlasy balbutiků, kteří lék vyzkoušeli, nicméně vyvolávají určité pochybnosti (např. zde či zde ). Pochyby zazní i z úst logopeda v pořadu na ČT.

V čem může být tedy háček? Dá se metodě věřit? Funguje to tedy nebo ne? 

Říká se "důvěřuj, ale prověřuj", proto jsem se podíval přímo ke zdroji, do článku o studii, která na léku proběhla. Článek v pdf si můžete stáhnout zde

Pokusím se stručně shrnout průběh studie a její výsledky, poté si může každý udělat na lék vlastní názor. Studie se zúčastnilo 42 balbutiků, každý měl zhodnotit svůj problém na stupnici od 1 do 5 (1 nejhorší, 5 nejlepší). Hodnotilo se celkem třikrát - před začátkem terapie, mezi 1.-3. měsícem  užívání léku a po šesti měsících užívání léku. Výsledky ukázaly, že po jednom měsíci užívání léku se hodnocení signifikantně zlepšilo oproti stavu před terapií. Další užívání léku už žádné podložené zlepšení nepřineslo. Toto jsou hlavní výsledek článku, který poté novináři přeložili jako "Vědci přišli na lék proti koktání".

Pojďme se ale na výsledky podívat trochu podrobněji. Nejdříve se pokusím přiblížit pojem "signifikantní". Tento pojem je takové statistické zaklínadlo a někdy ho lidé, špatně chápají. Pod pojmem "signifikantně" si možná řada lidí představí, že se většina lidí vyléčila nebo že se jejich stav alespoň výrazně zlepšil. "Signifikantí zlepšení" ale znamená pouze, že k nějakému zlepšení opravdu došlo a že to nebyla pouze náhoda, ale neříká nic o tom, jak výrazné zlepšení to bylo.  

Když se podíváme na přesná čísla, dozvíme se, že se hodnocení koktavosti u respondentů zlepšilo z průměrných 2.94 před začátkem studie na průměrných 2.49 po měsíci užívání léku. Podle těchto čísel je asi jasné, že nemůže být řeč o tom, že by lék vyléčil koktavost, jak se o něm psalo v médiích. Je to zkrátka pouze zlepšení zhruba o půl bodu. Navíc další užívání léku už žádné doložené zlepšení nepřineslo.

Nicméně i drobné zlepšení koktavosti by byl určitě velký pokrok. Problém studie je ale v tom, že se nezkoumá vliv placeba. U koktání, navíc subjektivně hodnoceného, si dovedu velice dobře představit, že balbutici budou svůj stav po léčbě hodnotit lépe. Protože léku věří. 

Jak je vidět, výsledky nejsou tak zřejmé, jak jsme se mohli dočíst v médiích. Diskutabilní výsledky jsou ale v podobných studiích běžné. Jakkoliv se mi může zdát hypotéza o takovéto příčině koktavosti dost nepravděpodobná, tak uznávám, že je v pořádku, když vědci pokládají podobné hypotézy a snaží se je dokázat. Tímto způsobem se třeba jednou na lék proti koktavosti přijde. Hypotéza, o které tu mluvíme, ale dle mého názoru nebyla studií dostatečně prokázána.

Co ale nechápu, jak mohli autoři výzkumu dovolit novinářům, aby výsledek studie v médiích naprosto zkreslili. Možná měla vliv i obvyklá senzacechtivost novinářů. Objektivní informace, které mají nějaké ty "ale", nejsou tak lákavé, čtenáře zkrátka zajímají jasně pochopitelné senzace. Bohužel tím ale zmátli velkou část balbutiků a dali jim možná falešné naděje.   

Když to shrnu, z výsledků studie mi přijde zřejmé, že vědci na lék proti koktavost nejspíš zatím nepřišli, alespoň ne na takový, o kterém informovala média. Skutečný účinek léku by se dal popsat takto: pokud budete lék užívat, koktavost se Vám zlepší na pětistupňové stupnici v průměru o půl bodu. Ale může to být jenom placebo-efekt. To je informace, podle které se můžete sami rozhodnout, jestli lék zkusíte nebo ne.