http://aukro.cz/site_images/1/0/layout/form-header-bg.png") 0% 0% repeat-x scroll rgb(122, 178, 231);">DOTAZ   http://aukro.cz/site_images/1/0/layout/form-header-bg.png") 0% 0% repeat-x scroll rgb(122, 178, 231);">ODPOVĚĎ
Kdo je to balbutik?
  Jedná se o osobu, která trpí poruchou plynulosti řeči neboli koktavostí. Forem koktavosti je veliké množství a dá se říci co balbutik, to odlišný způsob koktání. Může se jednat o klasické opakování slabik známé z filmů nebo o bloky, při kterých balbutik ani nemůže začít s vyslovením věty či slova.
Kolik je na světě balbutiků?
 

Odhadem se jedná o problém postihující 1-2% populace.

Je koktavost léčitelná?   Neexistuje žádný lék ani chirurgický zákrok, který by dokázal balbutismus vyléčit. Existují ale terapie dlouhodobějšího charakteru, které dokáží koktavost zmírnit nebo odstranit úplně.

Jak léčit koktavost u dětí?

  Tyto stránky se zabývají převážně koktavostí u dospělých a dospívajících balbutiků, pro řešení koktavosti u dětí doporučujeme klasickou logopedickou péči, která u dětí dosahuje velmi dobrých výsledků.
Koktám. Jakou terapii nebo cvičení mi doporučujete?   Především je potřeba zdůraznit, že koktavost je opravdu komplexní problém. Pokud chcete nacvičit plynulou řeč pomocí nejrůznějších technik, nejlépe je obrátit se na odborníka - logopeda. Koktání je ale silně spojené i s postojem k problému a k sobě samému. U většiny dospělých balbutiků platí, že samotná řečová cvičení bez změny přístupu nefungují! Proto balbutici často vyhledávají také pomoc psychologa.
Kde zjistit více informací o koktavosti?   Naše sdružení se podílelo na překladu článku koktavost na wikipedii. Spousty dalších materiálů je možné nalézt zde na stránkách Balbutik.
Nejsem balbutik. Jak mohu balbutikovi pomoct, když s ním mluvím?   Balbutikovi nejvíce pomůžete, když ho necháte mluvit a nebudete dávat najevo, že vás jeho problém zneklidňuje. Nespěchejte na něj a nedoplňujte za něj slova, která nemůže říct. Počkejte. Snažte se vnímat to, co balbutik říká a ne jak to říká.