Občanské sdružení Balbutik o.s. působící v Praze vzniklo v listopadu 2009 po vzoru podobných sdružení v Brně, Ostravě a v zahraničí.

Jsme svépomocná skupina balbutiků, kteří se chtějí postavit koktavosti čelem a společně bojovat proti svému společnému problému. Jsme otevřené společenství, rádi mezi sebou přivítáme lidi jakéhokoliv názoru, kteří mají jakkoliv vážný problém s řečí. 

A co je naším cílem?

  • chceme vytvořit přátelské prostředí, které nabídne balbutikům možnost sebevyjádření a objevení možností, jak zvládat svůj problém.
  • provozujeme skupinovou terapii, která spočívá v aktivním řečovém projevu v kolektivu, nácviku reálných situací a cvičeních ke zvládnutí strachu z mluvení. Dále budeme ve skupině nacvičovat vybrané metody nácviku řeči (podrobnosti budou v sekci „Naše terapie“).
  • organizujeme srazy skupiny, které jsou výbornou příležitostí pro nácvik řeči i odbourání strachu z mluvení.
  • chceme informovat balbutiky prostřednictvím těchto stránek a našich srazů o alternativních možnostech terapie.
  • chceme nabídnout prostor pro otevřenou diskuzi o problému, kde každý může vyjádřit svoje názory a zkušenosti. Společným úsilím se snažíme nalézt nejlepší cestu k vyřešení problému.
  • doufáme, že naše stránky pomohou zviditelnit problém koktavosti a pomohou odbourat předsudky ve veřejnosti, která o problému není dostatečně informovaná.
  • spolupracujeme se sdruženími podobného typu v české republice i v zahraničí. Chceme se zapojit se dopráce evropského projektu European League of Stuttering Associations (ELSA).