Cílem OS Balbutik je sdružovat dospělé a dospívající balbutiky a společnými silami bojovat s koktavostí.

Ze zahraniční praxe je známé, že svépomocné skupiny tohoto druhu mají velký význam pro úspěšnou terapii dospělých balbutiků. V České republice zatím není tento způsob terapie koktavosti příliš rozšířený, podobná sdružení ale fungují například i v Brně a Ostravě.

Důraz klademe především na osobní setkání, na srazu svépomocné skupiny či v hospodě nebo kavárně. Webové diskuze balbutiků jsou sice užitečný zdroj informací, ale náš problém vyžaduje, abychom se ke koktavosti postavili čelem a neskrývali se za klávesnicí a monitorem.

Náš názor je, že balbutikům pomáhá být o svém problému otevřený, nestydět se za něj, nevyhýbat se nepříjemným situacím a beze strachu mluvit bez ohledu na to, jestli se zakoktají nebo ne. Když si balbutik v sobě ukotví tento přístup, je spokojenější sám se sebou, nedělají mu problémy běžné životní situace a většinou se mu i zlepší samotná řeč, protože strach ze zakoktání koktavost jenom zhoršuje. Naše setkání jsou užitečná zejména v tom, že si vzájemně pomáháme v sobě utvrzovat tento správný přístup.

Kdo jsme? Co nabízíme?
  • první občanské sdružení svého druhu v Praze
  • vesměs mladí lidé z Prahy
  • Balbutici, kteří se postavili svému problému čelem a chtějí ho efektivně řešit, ne pouze čekat až nás někdo nebo něco vyléčí.
  • Inspirativní prostředí pro dospělé a dospívající balbutiky, kteří hledají cestu, jak se vypořádat s koktavostí.
  • pravidelná setkání balbutiků
  • možnost přidat se k naší skupinové terapii

Svépomocné skupinové terapie

Sdružení pořádá pravidelné srazy svépomocné skupiny ve spolupráci s logopedickým centrem Carpe Diem. Více informací o našich srazech naleznete zde.

V čem je podle nás užitečné setkávat se s jinými balbutiky?

  • v přátelském prostředí se můžeme bez obav vyjádřit a objevujeme nové možnosti, jak zvládat svůj problém koktavosti.

  • je to skvělá příležitost, jak si procvičit mluvení v kolektivu. Cílem balbutických srazů je mluvit a mluvit. Nezáleží na tom, jestli někdo koktá. To nám pomáhá odbourat strach z mluvení a dokážeme pak lépe zvládat nepříjemné situace.

  • můžeme otevřeně diskutovat o problému, každý může vyjádřit svoje názory a zkušenosti s koktáním. Společným úsilím se snažíme nalézt nejlepší cestu k vyřešení problému.

  • v kolektivu se dokážeme lépe vypořádat s naším absurdním problémem. Každý asi zápolí s výčitkami, že je neschopný, když se nedokáže vyléčit. Když ale vidíte více balbutiků se stejným problémem, kteří narážejí na ty samé překážky jako vy, můžete si říct: „Není to moje chyba, tak si tím nenechám kazit život!“